MADAGASIKARA SY NY ASA TANANA

Unfortunately this project hasn't been funded on time!
-->

                                  MADAGASIKARA SY NY ASA TANANA  

Malala no anarako ,mipetraka eto toamasina,izaho dia mpanao asa –tanana,ary tena mpakafy ny asa Tanana MALAGASY fony aho mbola kely,satria ny mamako dia mpanjaitra koa.

Ary mivarotra sy mandray” commande.”

NY  TETIK’ASA(dia natao manokana ho an’ny vehivavy)

Ny tetik’asako natao mba hanampiana ireo ankizy vavy izay tsy navita fianarana atramin’ny farany,sy tsy nandalo fianarana mihitsy.

Ny tanjoko dia  mba ampiseho ny asa Tanana Malagasy sy mba nataoko ampivelatra ny “atelier”ko,@ alalan’ny akora eto an-toerana.

NY TOMBOTSOA 

Dia fampizarana traikefa sy fahaizana asa Tanana ho an’any reo vehivavy tsy misy asa.

Ary  ankizivavy tsy nandeha lakilasy ,mba afahan’ny zareo hiatrika ny ho avy na dia tsy navita fianarana aza.

Ary koa ampiroborobo ny zavatra vita Malagasy sy ampafantatra an’olona fa mavita zavatra tsara ny Gasy.

Tsara ny vehivavy mahay asa Tanana ary tsy very mandeha.

“Izay tsy mahay sobika mahay fatam-bary”

Ho anareo izay tia asa Tanana Malagasy, manasa anareo aho mba ankafy ny asa tanako.

Misaotra Tompoko

No new updates
No backers yet!
malalatoky
doniah
felana
Miel
faniry
irina andrianaivo
sitagongo
berthe kiala
eric
florida
sully stella
miorah
yssaia
linda
paul
fafamich
jimmy

Project author
domoina Malalatoky

Madagascar, TOAMASINA